голгофа с предстоящими 3

Фото: 

голгофа 2.6 м., липа,ель